La Fundació, reconeguda per la Generalitat com a entitat col·laboradora a centres penitenciaris | Fundació Privada Sant Antoni Abat
17027
post-template-default,single,single-post,postid-17027,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

La Fundació, reconeguda per la Generalitat com a entitat col·laboradora a centres penitenciaris

La Fundació disposa d'un habitatge temporal per a persones en risc d'exclusió social, incloent les que han recuperat la llibertat

La Fundació Privada Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú, ha estat reconeguda pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya com a entitat col·laboradora, concretament en l’àmbit del voluntariat de centres penitenciaris. La Fundació impulsa un projecte, ja en funcionament, per capacitar, seleccionar i formar persones voluntàries que treballaran en diversos projectes, tant a l’interior dels centres penitenciaris com en els recursos externs que l’entitat té per a la reincorporació de les persones alliberades a la societat.

El programa, anomenat VIA (Voluntariat d’Interns i Alliberats) disposa de 22 voluntaris, dels quals 8 ja compten amb formació específica de voluntariat penitenciari i realitzen tasques internes als centres Brians 1 i Brians 2 i també tasques externes vinculades al món penitenciari. Els altres 14 voluntaris estan realitzant a hores d’ara tasques de voluntariat social, però volen incorporar-se al voluntariat penitenciari. L’objectiu és disposar d’un equip de voluntaris per realitzar diferents programes d’actuació als centres esmentats i també al de Mas d’Enric. A finals de 2019, tots ells hauran realitzat un curs de voluntariat especialitzat en centres penitenciaris i podran accedir als diferents centres. Per a la configuració d’aquest equip s’ha comptat amb el suport de Mossèn Josep Maria Fabró, referent a Catalunya en l’àmbit del voluntariat penitenciari.

A l’interior de les presons, i sempre sota les directrius dels equips de tractament, el voluntariat acompanya els interns en el seu procés de reinserció i utilitza l’escolta activa per ajudar a la reflexió i la motivació del canvi. Complementa el suport a l’entorn familiar i personal, i canalitza l’ansietat de l’intern i el dota d’eines que els permetin fer front a entorns hostils. Igualment, l’ajuda en la manifestació dels seus sentiments i emocions i, a través de la reflexió conjunta, intenta analitzar l’origen i les causes que els han portat a estar privats de llibertat. L’objectiu final és que siguin capaços de dissenyar models alternatius per al futur.

El treball té característiques diferents d’acord amb la situació de l’intern. En el cas dels preventius (encara no condemnats), es treballa per acompanyar-los en la incertesa d’una situació que no té uns terminis temporals definits, i s’intenta mantenir el nexe amb l’entorn familiar, si n’hi ha i, en cas contrari, substituir-lo. També se’ls orienta, en alguns casos, amb eines per fer front a la inexperiència en un entorn penitenciari. En el cas que els interns estiguin complint condemna, l’actuació del voluntariat se centra més a dissenyar una utilització racional del temps, de manera que el període que passin privats de llibertat pugui ser qualificat d’”útil”. Igualment, s’intenta fomentar l’acceptació de la sanció com un acte reparador i mantenir l’autoestima en un grau raonable, per tal d’evitar desànims i les seves possibles conseqüències. També es treballa en l’acompanyament als desplaçaments dels interns amb problemes de mobilitat o dificultats per trobar mitjans de transport, en gestions administratives, mèdiques i altres. Per a aquest servei, la Fundació disposa d’un vehicle adaptat i un conductor, finançats gràcies a l’aportació privada.

A l’exterior, els voluntaris de la Fundació participen en dos projectes propis de l’entitat. L’APRES (Ajut a Persones en Risc d’Exclusió Social) ofereix places en un habitatge d’ús temporal a exinterns que han obtingut la llibertat i no disposen de xarxa social o familiar que els pugui ajudar en la fase inicial d’incorporació a la societat. Es tracta d’un entorn de comoditat i de seguretat per a les primeres jornades de llibertat, les més crítiques. Això permet l’usuari començar a valer-se per si mateix per cobrir les seves necessitats, d’acord amb un programa personalitzat que elaboren els professionals de la Fundació. Tant els professionals com el voluntariat estan en contacte permanent amb els usuaris dels pisos, per tal de proporcionar suport, guia i acompanyament en el procés de reinserció. La mateixa naturalesa del pis, atès diàriament per l’equip de professionals de la Fundació, promou la creació o recuperació d’hàbits acceptables en el si del nou règim de llibertat. Igualment, s’avalua i es porta a terme un suport psicològic. L’objectiu final: promoure la reinserció i evitar la reincidència. L’habitatge té un alt grau de rotació, amb una estada màxima de tres mesos.

L’altre servei que ofereix la Fundació és el d’Informació i Suport Penitenciari. Està adreçat tant a persones que han d’ingressar en un centre penitenciari com a les seves famílies. S’ofereix atenció i informació a través del telèfon o presencialment per intentar pal·liar el neguit que suposa l’ingrés a la presó, agreujat sovint pel desconeixement o la manca d’informació.

UN PROJECTE OBERT A TOTHOM

El projecte VIA està obert a qualsevol persona que vulgui fer una tasca de voluntariat en l’entorn penitenciari. Cal concertar una entrevista personal amb els responsables de voluntariat de la Fundació, que avaluen les sol·licituds rebudes. El nou voluntari treballa durant els primers mesos amb un voluntari experimentat i ha de realitzar, durant el primer any, el curs especial per a aquest tipus de voluntariat. Aquest any, un dels cursos programats es durà a terme a l’interior d’un centre penitenciari i és organitzat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

El perfil del voluntariat de centres penitenciaris és força heterogeni. Hi ha des de jubilats fins a persones assalariades en actiu, des de professionals amb despatxos propis fins a mestresses de casa, des de persones de 25 anys fins a més grans de 70. L’únic que es demana és una actitud empàtica davant de l’usuari. Raimon Serret, referent de Voluntariat Penitenciari de la Fundació, explica que “cal entendre que la persona que tenim davant ha comès un delicte, és a dir, un error, però no ha nascut delinqüent. Per treballar en aquest tipus de voluntariat és important tenir una gran capacitat per a l’escolta activa i tenir clar que el voluntariat no és una qüestió residual, sinó una tasca a la qual dediquem el temps que tenim. En definitiva, tenir un compromís social i un període mínim de dedicació. I també és important”, assenyala, “la discreció. Cada voluntari/a signa un document de confidencialitat. Això s’ha de complir tant per respecte a l’intern com per a la nostra seguretat”.

Si hi esteu interessats, podeu demanar més informació a: abat@fundacioabat.cat, o bé a la seu de la Fundació (carrer Sant Josep, 24, de Vilanova i la Geltrú, tel. 610 196 182).