Sabies que les aportacions a la Fundació Sant Antoni Abat desgraven en els teus impostos? | Fundació Privada Sant Antoni Abat
17610
post-template-default,single,single-post,postid-17610,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Sabies que les aportacions a la Fundació Sant Antoni Abat desgraven en els teus impostos?

La Fundació Sant Antoni Abat, entitat sense ànim de lucre i acollida a la Llei 49/2002 (Règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge), us informa que si esteu interessats a col·laborar en els projectes que du a terme la Fundació, us podeu beneficiar de les següents desgravacions fiscals

Persones Físiques :

Els contribuents de l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques tindran dret a deduir-se de la quota integra el resultat d’aplicar a la base de deducció corresponent el conjunt de donatius, donacions i aportacions amb dret a deducció, amb un topall del 10% de la Base Liquidable a l’Impost:

Exemple :

Si vostè fa una donació de 160,00 €, els primers 150,00 € donats tenen una deducció del 75% i del 30% per als 10,00 € restants, si és el primer any. En total, recuperarà 115,50 € quan faci la declaració de la renda, que li tornaran o li reduirà la quota si la declaració li surt a pagar.

Només són deduïbles donatius per import del 10% de la base liquidable. Es a dir, si la seva base és de 30.000,00 €, només podrà deduir per valor de 3.000,00 € (i suposaria una deducció de 967,50 € (150,00 x 75% + (3.000,00 – 150) x 30%).

Quantitat Primer any Segon any A partir del 3r any i successius
Primers 150,00 €

 

75% 75% 75%
Resta a partir de 150,00 € 30% 30% 35%

 

Persones Jurídiques :

Empreses i altres organitzacions es podran deduir de la quota integra  de l’Impost de Societats un 35% de l’import de la donació. Si en els períodes impositius immediatament anteriors s’han realitzat donacions o aportacions en favor d’una mateixa entitat, per import igual o superior, el percentatge de deducció aplicable a la base de l deducció serà del  40%.

 

Quantitat Primer any Segon any A partir del 3r any i successius
Primers 150,00 €

 

35% 35% 40%

 

Important: les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes podran aplicar-se a les liquidacions dels períodes impositius inclosos en els 10 anys immediats i posteriors.  La base d’aquesta deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable del període impositiu.

Exemple :

Base imposable: 2.000.000,00 €
Import de la donació: 300.000,00 €
Deducció per donatius generats: 300.000,00 € x 35% = 105.000,00€
Deducció màxima a aplicar: 2.000.000,00 € x 10% x 35% = 70.000,00 €
La deducció pendent de 35.000,00 € (105.000,00 € – 70.000,00 €) es podrà aplicar durant els  següents 10 anys.

 

 • Activitats de la Fundació en què podeu col·laborar :
 • Programa d’Acollida a Persones en Risc d’Exclusió Social (Pisos d’acollida).
 • Servei de tutela, autotutela, apoderament i assessorament a les persones grans i/o amb capacitats modificades.
 • Programa de transport social dirigit a les persones sense recursos i/o manca de mobilitat.
 • Atenció Odontològica a pacients amb discapacitat psíquica profunda.
 • Programes d’estudis en àmbits de salut i socials : Aula multisensorial, Easy Communicator, Monitorització, Memòria històrica de la Fundació, …
 • Programes de Voluntariat : Social, Pastoral i Penitenciari.
 • Projecte de creació d’empresa d’Inserció Social.
 • Projectes del Patrimoni Cultural (avantprojecte de l’Església dels Josepets per tal de donar cabuda al Centre de Cultura Popular i Tradicional de Vilanova i la Geltrú).
 • Projectes del Patrimoni Immobiliari (avantprojecte per a la construcció de pisos col·laboratius per a persones amb manca de recursos, xarxa familiar, i/o manca de mobilitat).
 • Premis LALO als treballs de recerca al batxillerat (convocatòria anual).

 

FES LA TEVA APORTACIÓ CLICANT AQUEST ENLLAÇ