Prodesba (Grup Roca) renova la seva col·laboració amb la Fundació Sant Antoni Abat | Fundació Privada Sant Antoni Abat
18756
post-template-default,single,single-post,postid-18756,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Prodesba (Grup Roca) renova la seva col·laboració amb la Fundació Sant Antoni Abat

L’empresa vilanovina Prodesba, integrant del Grup Roca, ha renovat la seva col·laboració amb la Fundació Sant Antoni Abat, que aquest mes de febrer compleix ja tres anys. Durant aquest període, Prodesba ha col·laborat amb una aportació econòmica anual al finançament de les activitats de voluntariat social de la Fundació.

El conseller delegat de Prodesba, Josep-Lluís Roca, i la gerenta de la Fundació, Dolors Camacho, van rubricar la renovació del  conveni a la seu de l’entitat, al carrer Sant Josep de Vilanova i la Geltrú. Prodesba i la Fundació mantindran durant tres anys més un conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general.

A través d’aquesta fórmula de mecenatge, diferent de les aportacions puntuals o dels patrocinis, l’empresa col·laboradora persegueix  la participació en les activitats d’interès general de l’entitat no lucrativa perceptora de l’ajuda econòmica. Només es consideren entitats beneficiàries de mecenatge i, per tant, es poden acollir als convenis de col·laboració empresarial, les entitats sense finalitats lucratives, com les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública, entre altres.

Les quantitats aportades o les despeses realitzades tindran la consideració de despeses deduïbles en la base imposable de l‘Impost de Societats o de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, segons els casos, d’acord amb els articles 25 i 26 de la Llei 49/2002 del mecenatge.

La gerenta de la Fundació Sant Antoni Abat, Dolors Camacho, ha agraït la predisposició de Prodesba i del seu conseller delegat, a col·laborar en les tasques socials de l’entitat, adreçades a col·lectius vulnerables.