ABATAR

Estudio: “Respuesta tras el cambio de terapia biológica en pacientes con artritis reumatoide tratados con Abatacept: la experiencia española”

Estimar el percentatge de pacients amb AR activa que hagin iniciat un tractament amb abatacept des del gener del 2008 fins la data d’aprovació del protocol pel primer comitè ètic i que assoleixin una bona resposta EULAR al llarg del temps en la pràctica clínica a Espanya.

Contacte: investigacio@csg.cat
Documentació: Descarrega la fitxa ABATAR en format PDF

Promotors:

Bristol-Myers Squibb S.A