Servei de Tutela

Qui i com

 

El Servei de Tutela està organitzat en diverses àrees de treball, per tal de poder oferir una atenció integral. Es tracta d’un equip de treball complex. L’àrea social, representada per referents i auxiliars de tutela, presta l’atenció directament a les persones tutelades, i vetlla per el seu benestar del dia a dia, i per el seu futur. A més a més, els bens de la persona tutelada son gestionats per administratius i economistes, així com es compta amb un advocat per tal d’assessorar i fer el seguiment dels aspectes jurídics que afecten a la persona incapacitada.

 

Objectiu de la Tutela

 

Cobrir les necessitats de recolzament, protecció i garantia de tots els drets, personals i patrimonials; i alhora promovent l’autonomia personal de les persones incapacitades o en procés d’incapacitació. La incapacitació és un procés judicial que, mitjançant una sentència, reconeix que algú no té capacitat d’auto governar-se. Per tant, significa protegir els drets, defensar i vetllar en tots els àmbits i aspectes per aquella persona que no pot tenir cura ni de si mateixa ni dels seus béns.

 

Abans de la Tutela

 

Sovint els actuals tutors, en general familiars directes de la persona incapacitada, decideixen que en el futur sigui un servei de tutela qui accepti el càrrec titular quan ells ja no en siguin capaços. En altres casos, és el propi individu qui preveu una pèrdua de capacitats personals i vol assegurar la pròpia qualitat de vida en un futur. Des del Servei de Tutela de la Fundació Privada Sant Antoni Abat oferim serveis integrals per a tots aquells qui, d’una manera o d’una altra, volen avançar-se i estar preparats per al dia de demà.

 

Per a més información us podeu adreçar a:

c/ Sant Josep, 24 (davant de l’Hospital de Sant Antoni)

Telèfon fix 93 512 13 27

Telèfon mòbil 610 19 61 81

Correu electrònic:   tutela@fundacioabat.cat