ATLANTIC

Àmbits de recerca:

Assaig internacional en fase IV de 30 dies de durada, aleatoritzat, de grups paral · lels, doble cec, controlat amb placebo, per avaluar eficàcia i seguretat de l’inici del tractament amb ticagrelor pre-hospitalització vs hospitalització, en pacients amb síndrome coronària aguda amb elevació del segment ST, als quals se’ls realitzarà una ICP2:

L’objectiu principal de l’assaig és avaluar l’eficàcia de ticagrelor comparant el percentatge de pacients que arriben al endpoint coprincipal de flux TIMI de grau 3 del vas responsable del Infart de Miocardi a la angiografia inicial o una resolució major de 70% de l’elevació del segment ST abans de la PCI

Documentació: Descarrega la fitxa ATLANTIC en format PDF

Promotors:

 
Astrazeneca Farmacéutica Spain S.A

Partners:

Laboratoris d’hemodinàmica que realitzen PCI, en col·laboració amb els serveis d’emergències Mèdiques.