Avís Legal

Informació General.

El lloc web http://www.fundacioabat.cat/ està registrat per la FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANTONI ABAT, amb seu al carrer Sant Josep 21-23, 08800 – Vilanova i la Geltrú. La gestió i els continguts d’ aquesta web són responsabilitat de FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANTONI ABAT, d’ ara endavant “FpSAA”.

La FpSAA està inscrita a la Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, Direcció General de Dret i d’ Entitats Jurídiques amb el número 80 de Fundacions Privades; a l’ Agencia Tributària amb número d’ Identificació Fiscal G-08530826; a la OAMI (Oficina d’ Armonització del mercat interior) “Marques, Dibuixos, Models”, amb el número 010377554, Tipus ES-42/44/45.

Si desitja possar-se en contacte amb nosaltres pot fer-ho mitjançant correu postal; també pot trucar per teléfon (93 893 16 16), enviar un fax (93 814 00 42) o un missatge de correu electrònic (info@fundacioabat.cat).

Objecte

La FpSAA ha creat la present página web (http://www.fundacioabat.cat/) per donar a conèixer i permetre l’ accés general de tots els USUARIS d’ Internet a la informació, activitats, productes i serveis oferts, propis o de tercers.

La FpSAA, amb aquest Avis Legal, estableix les Condicions Generals que regulen l’ accés i us general de la citada pàgina web per part de tots els USUARIS, de manera que l’ accés i el seu us implica l’ acceptació d’ aquestes Condicions Generals.

Acces a la web.

L’ USUARI pot accedir de manera gratuïta i lliure a la pàgina web i els seus continguts, sense prejudici de que aquesta circunstancia pugui variar. En aquest cas, la FpSAA es compromet a publicar les noves condicions d’ accés i us de la web en el temps més reduít possible.

La FPSAA no es responsable dels errors que es puguin produir a l’ hora d’ accedir a la pàgina web o als seus continguts, reservant-se el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d’ avis previ, la accessibilitat als continguts, ja sigui per motius de seguretat, de manteniment, de control, o per qualsevol altre motiu.

Propietat Intelectual

Els continguts d’ aquest lloc, incloent, entre d’ altres i sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, logotips, gràfics, animacions, textes, audio, vídeo, aplicacions informàtiques, qualsevol que sigui el seu format i forma de representació, son propietat de la FpSAA, o be han estat adquirits els corresponents drets dels seus propietaris i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en materia de propietat intel.lectual.

Les marques, cartells, signes distintius o logotips de la FpSAA que apareixen a la página web son titularitat de la FpSAA, incloent el nom de domini fundacioabat.cat, fundacioabat.org i fundacioabat.com.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intelectual de la present pàgina web i els seus continguts, estant prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, possada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalessa, per qualsevol medi o procediment, de qualsevol d’ ells, excepte en els casos que estigui legalment permés o autoritzat pel titular.

L’ USUARI haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel.lectual e industrial sobre la pàgina web, de titularitat de la FpSAA, o de tercers.

L’ USUARI, no obstant lo anterior, podrà visualizar, obtenir i conservar una copia privada temporal dels continguts pel seu exclusiu us personal i privat.

Enllaços de tercers a la pàgina web de la FpSAA

L’ USUARI d’ Internet que desitgi introduïr un enllaç (o link) desde la seva pàgina web haurà d’ obtenir previa autorització per escrit de la FpSAA. A més, haurà de complir les següents obligacions:

 • L’ enllaç només es podrà vincular amb la pàgina principal. En cap cas seran establerts enllaços profunds o ‘deep links’.
 • No seran establerts “frames” o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web.
 • En cap cas es realitzaran, desde la pàgina web on es troba l’ enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre la FpSAA, incloent al seu personal, clients, col.laboradors o serveis oferts.
 • No es podran utilitzar els logotips o marques distintives de la FpSAA dins del seu propi lloc web, llevat dels casos expresament autoritzats.

Enllaços a pàgines web 

La FpSAA no està al corrent de les actualitzacions dels continguts i serveis dels enllaços (o links) de tercers i per tant no es fa responsable pels danys produits per la ilicitut, veracitat, qualitat, desactualització, indisponibilitat dels continguts o serveis dels enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a la FpSAA.
Política de Privacitat i de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La FpSAA garantitza el compliment íntegre de les obligacions e implementació de les mesures de seguretat indicades a l’ article 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades Personals (en endavant LOPD) i en el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (en endavant RLOPD).

La FpSAA informa als USUARIS del lloc web que faciliten les seves dades personals, que aquests seran incorporats a un fitxer automatitzat que troba debidament inscrit a l’ Agencia Española de Protecció de Dades.

L’ USUARI, per mitjà de la marcació de la casella corresponent, accepta expresament i de forma lliure e inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per facilitar la prestació dels serveis que la FpSAA proporciona a través d’ aquest lloc web.

Els camps obligatoris dels formularis, normalment assenyalats amb un asterisc (*), son necessaris per atendre una sol.licitud. L’ USUARI garantitza que les dades facilitades a la FpSAA son certes i es fa responsable de comunicar-li qualsevol variació dels mateixos.

La FpSAA garantitza a l’ USUARI que les seves dades personals no serán cedides a tercers i tampoc seran utilitzades per  a fins publicitaris.

L’ USUARI podrà exercir els drets d’ accés, rectificació, cancel.lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el dispost a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol.licitud, juntament amb una copia del seu DNI, a través dels següents medis:

 1. E-Mail: privacitat@fundacioabat.cat
 2. Correu Postal:
 3. Fundació Privada Sant Antoni Abat
  C/ Sant Josep, 21-23
  08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Direcciones IP

Els servidors d’ ADQA podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzat per l’ usuari. Tota aquesta informació es registrada a un fitxer d’ activitat d’ ADQA que permet el posterior processament de les dades amb la fi d’ obtenir medicions únicament estadístiques que permetin coneixer el número de visites realtizades als serveis web, l’ ordre de visites, el punt d’ acces, etc.

Modificacions i Actualitzacions

La FpSAA es reserva la facultat d’ efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avis, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’ aquesta.

Aquest lloc web utilitza cookies, que es una petita informació emmagatzemada al equip per ajudar al web a proporcionar una millor experiència d’usuari. En general, les cookies s’utilitzen per mantenir les preferències de l’usuari i proporcionar dades de seguiment anònimes a aplicacions de tercers com Google Analytics. Per norma general, les cookies faran que la seva experiència de navegació sigui millor. No obstant, és possible que prefereixis desactivar les cookies en aquest lloc i en els altres. La forma més eficaç és desactivar les cookies al navegador.

Darrera versió: 27 de Desembre de 2012.