CAALYX-MV

Complete Ambient Assisted Living-Market Validation

Complete Ambient Assisted Living – Market Validation:

L’objectiu del projecte CAALYX-MV és validar un sistema tecnològic desenvolupat en el projecte CAALYX, enfocat a perllongar el temps que la gent gran està al seu domicili de forma autònoma i segura, mitjançant la monitorització de la seva salut i mitjançant eines per facilitar la seva activitat social.

Consisteix en un lleuger dispositiu capaç de mesurar signes vitals específics, detectar caigudes, amb comunicació autònoma en temps real amb el seu metge en cas d’emergència, independentment de la seva localització. El projecte es pilotarà en 3 països (Espanya, Itàlia, Holanda), dissenyada per a estudiar la fiabilitat i validesa del sistema, estudiar les adaptacions que el sistema necessita per a la seva inserció en el mercat i recollir la impressió sobre el sistema dels usuaris (metges, pacients i familiars).

Pàgina web del projecte: www.caalyx-mv.eu
Contacte: arodriguez@csg.cat
Documentació: Descarrega la fitxa CAALYX_MV en format PDF

Promotors:

Programa d’ajuda estratègica a les tecnologies de la informació i la comunicació  CIP-ICT PSP de la comunitat europea
Programa d’ajuda estratègica a les tecnologies de la informació i la comunicació  CIP-ICT PSP de la comunitat europea

Partners:

Telefónica Investigación y DesarrolloCorscience GmbH & Co. KG
Telefónica Investigación y DesarrolloCorscience GmbH & Co. KGCooperativa Sociale COOSS MARCHE Onlus Societa Cooperativa per Azioni
   
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
INESC Porto – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do PortoAssociacao Fraunhofer Portugal ResearchUniversitat Politècnica de Catalunya
   
 
Fundació Privada CETEMMSAStichting Smart Homes