Gerontotecnologia

Programa que agrupa al conjunt de projectes, línies o equips de recerca que dirigeixen els seus objectius a generar nou coneixement, nous processos o nous productes sobre l’ús i l’aplicació de les (noves) tecnologies en la millora de la salut i la qualitat de vida de la gent gran (àmbit en gerontologia i geriatria).

CAALYX

CAALYX

Complete Ambient Assisted Living Experiment: Desenvolupar un dispositiu portàtil per a gent gran que mesuri determinades senyals vitals, previngui caigudes i, en cas d’emergència, permeti comunicar-se de manera autònoma en temps real amb el seu cuidador des de qualsevol lloc. Pàgina web del projecte: http://caalyx.eu Contacte: arodriguez@csg.cat Documentació: Descarrega la fitxa CAALYX en format PDF […]

CAALYX-MV

CAALYX-MV

Complete Ambient Assisted Living – Market Validation: L’objectiu del projecte CAALYX-MV és validar un sistema tecnològic desenvolupat en el projecte CAALYX, enfocat a perllongar el temps que la gent gran està al seu domicili de forma autònoma i segura, mitjançant la monitorització de la seva salut i mitjançant eines per facilitar la seva activitat social. […]

CEC 2

“Determinación de signos físicos en ancianos españoles”(Cohorte prospectiva de ámbito nacional para el estudio de caídas y sus factores asociados) Descriure la distribució que segueixen els valors de temperatura oral i freqüència respiratòria en una mostra representativa de gent gran espanyola. Descriure la distribució que segueix el conjunt de valors de 6 paràmetres de la […]

eCAALYX

Enhanced Complete Ambient Assisted Living Experiment: eCAALYX proporciona una solució completa per a millorar la qualitat de vida als pacients d’edat avançada i comorbiditat, mitjançant el control del seu estat de salut en el domicili, amb avaluació de riscos, detecció i control d’episodis de descompensació. És un sistema basat en eines de telemedicina i telecare […]

EMAME (CEC 1)

“Desarrollo y validación de un equipo de monitorización ambulatoria de la marcha y el equilibrio” (Cohorte para el estudio de caídas 1): Establir els valors clínics basals d’una cohort de gent gran. Estudi dels diversos factors associats amb caigudes i les seves conseqüències. Contacte: alejandro@csg.cat Documentació: Descarrega la fitxa EMAME en format PDF Promotors: La […]

HELP

HELP

Home-based Empowered Living for Parkinson’s disease Patients: HELP es proposa desenvolupar una bomba d’infusió d’apomorfina amb sensors d’activitat motriu que siguin capaços de graduar la dosi del fàrmac segons patrons d’activitat motora en pacients amb malaltia de Parkinson. El mateix projecte preten desenvolupar un dispositiu dental capaç d’administrar de forma contínua un fàrmac antiparkinsonià per […]

MoMoPa

MoMoPa

Monitorización de la movilidad de enfermos de Parkinson con fines terapéuticos: Desenvolupar un sistema tecnològic capaç de monitoritzar la qualitat del moviment de pacients amb la malaltia de Parkinson idiopàtica, a fi d’obtenir informació precisa que serveixi per ajustar la pauta terapèutica. L’objectiu últim del projecte és obtenir una millora en la qualitat de vida […]

MoMoPa 2

MoMoPa 2

Monitorización de la movilidad de enfermos de Parkinson con fines terapéuticos – 2: Desenvolupar un petit dispositiu portàtil, capaç de monitoritzar el moviment dels malalts de Parkinson durant la seva activitat quotidiana i detectar automàticament tant fases ON com OFF.. Contacte: arodriguez@csg.cat Documentació: Descarrega la fitxa MoMoPa 2 en format PDF Promotors: Instituto Carlos III […]