Millora tractament farmacològic

ABATAR

ABATAR

Estudio: “Respuesta tras el cambio de terapia biológica en pacientes con artritis reumatoide tratados con Abatacept: la experiencia española” Estimar el percentatge de pacients amb AR activa que hagin iniciat un tractament amb abatacept des del gener del 2008 fins la data d’aprovació del protocol pel primer comitè ètic i que assoleixin una bona resposta […]

ATLANTIC

Assaig internacional en fase IV de 30 dies de durada, aleatoritzat, de grups paral · lels, doble cec, controlat amb placebo, per avaluar eficàcia i seguretat de l’inici del tractament amb ticagrelor pre-hospitalització vs hospitalització, en pacients amb síndrome coronària aguda amb elevació del segment ST, als quals se’ls realitzarà una ICP2: L’objectiu principal de […]

HERMES

Estudio HERMES (Hospital Emergengy department ManagEment Strategies of atrial fibrillation): Decisiones de manejo de la fibrilación auricular en los servicios de urgencias en España: Conèixer la prevalença de la fibrilació auricular en pacients que acudeixen a urgències mèdiques hospitalàries. Contacte: investigacio@csg.cat Documentació: Descarrega la fitxa HERMES en format PDF Promotors:       Sanofi-Aventis S.A […]

ITHUEC-CAP/10-5

Ensayo Clínico de eficacia y no inferioridad, cruzado, aleatorizado y multicéntrico entre dos formulaciones tópicas de capsaicina para el alivio del dolor moderado a severo en la neuropatía diabética dolorosa: Amb aquest estudi s’intenta demostrar l’eficàcia i no inferioritat d’una nova formulació de Capsaicina c,75 mg/g solución tòpica aplicable en “roll-on” enfront de la formulació […]

LATENT

LATENT

Estimación de la prevalencia de tuberculosis latente en pacientes con psoriasis en placas moderada a grave: Estimar la prevalença de tuberculosi latent en pacients amb psoriasi moderada a grave. Contacte: investigacio@csg.cat Documentació: Descarrega la fitxa LATENT en format PDF Promotors: Laboratoris Pfizer España, S.A

MITSUBISHI_MCI-196-E07

Estudio de fase III de abandono, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, que compara el MCI-196 con placebo en sujetos en diálisis con insuficiencia renal crónica en estadio V con hiperfosfatemia (incorporando un período de ajuste de dosis aleatorizado y abierto de 12 semanas con MCI-196 o sevelamer: Objectiu principal: Demostrar la superioritat del MCI-196 sobre el […]

MITSUBISHI_MCI-196-E10

Estudio de fase III, multicéntrico y abierto sobre la seguridad a largo plazo de Mci-196, con dosis flexible en sujetos en diálisis con insuficiencia renal crónica en estadio V con hiperfosfatemia (incorporando una comparación con sevelamer): Objectiu principal: Demostrar la seguretat i tolerabilitat a llarg termini del MCI-196 en subjectes en diàlisi amb insuficiència renal […]

NOV-CAR

Qualitat de vida relacionada amb la salut (CSRS) als pacients diabètics tipus 2 en relació amb el grau de preocupació associat a les hipoglucèmies (HIPOQoL-II) a l’ àmbit sanitari espanyol: Valorar la qualitat de vida relacionada amb la salut dels pacients amb Diabetes Mellitus tipus 2 en funció del grau de preocupació associat als episodis de hipoglucemia. Contacte: investigacio@csg.cat Documentació: […]

PASCO

PASCO

Observación posterior a la autorización de una cohorte de seguridad de Retacrit™ (epoetina zeta) administrado por vía intravenosa en el tratamiento de la anemia de origen renal: Calcular les incidències d’esdeveniments adversos d’especial interès i manca d’eficàcia durant el tractament amb Retacrit™ (epoetina zeta) en pacients amb anèmia d’origen renal. Obtenir informació sobre les reaccions […]

PAUSE

Estudio observacional, prospectivo en varones con eyaculación precoz que son tratados con Priligy o con cuidados alternativos: Identificar el perfil de seguretat de Priligy en el tractament de pacients amb ejaculació precoç en la pràctica clínica habitual. Contacte: investigacio@csg.cat Documentació: Descarrega la fitxa PAUSE en format PDF Promotors: Janssen Cilag International N.V Partners:

PROMISE

PROMISE

Estudio post-autorización, observacional, para evaluar la efectividad de adalimumab (Humira) en psoriasis moderada-grave en condiciones de práctica clínica habitual en España: L’objectiu principal d’aquest estudi es avaluar l’efectivitat de adalimumab /HUMIRA) en pacients amb Ps tractats d’acord amb les recomanacions de la fitxa tècnica del producte en condicions de pràctica clínica habitual. L’estudi actualment ha […]

RELAX

Estudio observacional prospectivo para determinar la mejoría de la sintomatología neuropsiquiátrica atribuida al tratamiento antirretroviral tras el cambio del fármaco antirretroviral responsable por Nevirapina: Avaluar la millora de la simptomatologia neuropsiquiàtrica atribuïda al tractament antirretroviaral al mes i als 3 mesos després del canvi del fàrmac antiretroviral responsable per nevirapina, mitjançant la puntuació obtinguda en […]

VIDA-IC

Calidad de Vida e Insuficiencia Cardiaca en España. Situación actual: L’objectiu principal de l’estudi és: Determinar la qualitat de vida dels pacients IC amb disfunció sistòlica a espanya, avaluant la correlació existent entre un qüestionari específic d’IC (KCCQ) i un altre general (EQ-5D). Descriure les característiques dels pacients amb IC i disfunció sistòlica a Espanya […]