Pediatria i Tecnologia

Programa que agrupa al conjunt de projectes, línies o equips de recerca que dirigeixen els seus objectius a generar nou coneixement, nous processos o nous productes sobre l’ús i l’aplicació de les (noves) tecnologies en la millora de la salut i la qualitat de vida dels nadons, infants i adolescents (àmbit en pediatria).

MOBI-KIDS

MOBI-KIDS

Tecnologías de la comunicación, exposiciones medioambientales y el riesgo de tumores cerebrales en gente joven: L’objectiu general del projecte és avaluar els possibles efectes cancerígens en el sistema nerviós central de l’exposició a les radiofreqüències dels mòbils en nens i adolescents. Contacte: investigacio@csg.cat Documentació: Descarrega la fitxa MOBI-KIDS en format PDF Promotors: Centre de Recerca […]