Projectes

ABATAR

ABATAR

Estudio: “Respuesta tras el cambio de terapia biológica en pacientes con artritis reumatoide tratados con Abatacept: la experiencia española” Estimar el percentatge de pacients amb AR activa que hagin iniciat un tractament amb abatacept des del gener del 2008 fins la data d’aprovació del protocol pel primer comitè ètic i que assoleixin una bona resposta […]

ACROSS

ACROSS

Auto-Configurable Robots for Social Services: L’objectiu de ACROSS, és incorporar robots de serveis en escenaris socials que s’anticipin a les necessitats dels usuaris millorant la comunicació i empatia entre persones i robots. El principal repte que assumeix el projecte ACROSS és el de modificar la concepció actual de la robòtica social, estancada en proveer serveis […]

AGEDA

AGEDA

Atención y gestión para la dependencia: Crear una plataforma tecnològica flexible i innovadora que permeti donar servei efectiu a l’atenció i gestió integral de serveis d’atenció a les persones amb dependència. La plataforma oferirà solucions tecnològiques en l’entorn domiciliari del dependent basades en tecnologies RFID (Radio Frecuency Identificación), teleassistència mòbil i terminals adaptats, orientades a: […]

ATLANTIC

Assaig internacional en fase IV de 30 dies de durada, aleatoritzat, de grups paral · lels, doble cec, controlat amb placebo, per avaluar eficàcia i seguretat de l’inici del tractament amb ticagrelor pre-hospitalització vs hospitalització, en pacients amb síndrome coronària aguda amb elevació del segment ST, als quals se’ls realitzarà una ICP2: L’objectiu principal de […]

BARRI DIGITAL

BARRI DIGITAL

Barri de la Innovació en la vida autònoma: La finalitat del projecte és potenciar l’activitat i millorar la comunicació de les persones des del seu domicili, mitjançant un servei de video-trucada que els permetrà comunicar-se amb: Professionals de salut i socials del C.A.P.I. Un amic o familiar del participant. Farmàcia Genís. Supermercat JR. Entitat de […]

CAALYX

CAALYX

Complete Ambient Assisted Living Experiment: Desenvolupar un dispositiu portàtil per a gent gran que mesuri determinades senyals vitals, previngui caigudes i, en cas d’emergència, permeti comunicar-se de manera autònoma en temps real amb el seu cuidador des de qualsevol lloc. Pàgina web del projecte: http://caalyx.eu Contacte: arodriguez@csg.cat Documentació: Descarrega la fitxa CAALYX en format PDF […]

CAALYX-MV

CAALYX-MV

Complete Ambient Assisted Living – Market Validation: L’objectiu del projecte CAALYX-MV és validar un sistema tecnològic desenvolupat en el projecte CAALYX, enfocat a perllongar el temps que la gent gran està al seu domicili de forma autònoma i segura, mitjançant la monitorització de la seva salut i mitjançant eines per facilitar la seva activitat social. […]

CEC 2

“Determinación de signos físicos en ancianos españoles”(Cohorte prospectiva de ámbito nacional para el estudio de caídas y sus factores asociados) Descriure la distribució que segueixen els valors de temperatura oral i freqüència respiratòria en una mostra representativa de gent gran espanyola. Descriure la distribució que segueix el conjunt de valors de 6 paràmetres de la […]

eCAALYX

Enhanced Complete Ambient Assisted Living Experiment: eCAALYX proporciona una solució completa per a millorar la qualitat de vida als pacients d’edat avançada i comorbiditat, mitjançant el control del seu estat de salut en el domicili, amb avaluació de riscos, detecció i control d’episodis de descompensació. És un sistema basat en eines de telemedicina i telecare […]

ELDERTOY

ELDERTOY

L’objectiu d’aquest projecte és el disseny, construcció i validació d’una joguina tecnològica per a gent gran, amb capacitat d’actualització remota que ofereixi funcionalitats lúdiques i gerontològiques que repercuteixin en la salut i el benestar dels usuaris. Contacte: megonzalez@csg.cat Documentació: Descarrega la fitxa ELDERTOY en format PDF Promotors: Ministerio de Economía y Competitividad –MINECO- (antes Ministerio […]

EMAME (CEC 1)

“Desarrollo y validación de un equipo de monitorización ambulatoria de la marcha y el equilibrio” (Cohorte para el estudio de caídas 1): Establir els valors clínics basals d’una cohort de gent gran. Estudi dels diversos factors associats amb caigudes i les seves conseqüències. Contacte: alejandro@csg.cat Documentació: Descarrega la fitxa EMAME en format PDF Promotors: La […]

ESTIMA

ESTIMA

ESTIMulación multisensorial com a tècnica d’Atenció centrada en la persona, per a gent gran amb demència i els seus cuidadors (ESTIMA): Introduir les aules d’estimulació multisensorial en entorns de convivència social (Centre de Dia o Hospitals de Dia) per a gent gran amb pèrdua d’autonomia. Implantar un programa d’estimulació multisensorial com a part del Pla […]

HELP

HELP

Home-based Empowered Living for Parkinson’s disease Patients: HELP es proposa desenvolupar una bomba d’infusió d’apomorfina amb sensors d’activitat motriu que siguin capaços de graduar la dosi del fàrmac segons patrons d’activitat motora en pacients amb malaltia de Parkinson. El mateix projecte preten desenvolupar un dispositiu dental capaç d’administrar de forma contínua un fàrmac antiparkinsonià per […]

HERMES

Estudio HERMES (Hospital Emergengy department ManagEment Strategies of atrial fibrillation): Decisiones de manejo de la fibrilación auricular en los servicios de urgencias en España: Conèixer la prevalença de la fibrilació auricular en pacients que acudeixen a urgències mèdiques hospitalàries. Contacte: investigacio@csg.cat Documentació: Descarrega la fitxa HERMES en format PDF Promotors:       Sanofi-Aventis S.A […]

INCA

INCA

Impacto de la interacción con robots sociales en la salud y calidad de vida Estudi sobre el impacte de la interacció de robots socials en variables de salut (aspectes psicoafectius, cognitius, socials i funcionals) i en la qualitat de vida de persones d’edat avançada dependents, en entorns socials comunitaris i al domicili. Per assolir aquest […]

ITHUEC-CAP/10-5

Ensayo Clínico de eficacia y no inferioridad, cruzado, aleatorizado y multicéntrico entre dos formulaciones tópicas de capsaicina para el alivio del dolor moderado a severo en la neuropatía diabética dolorosa: Amb aquest estudi s’intenta demostrar l’eficàcia i no inferioritat d’una nova formulació de Capsaicina c,75 mg/g solución tòpica aplicable en “roll-on” enfront de la formulació […]

LATENT

LATENT

Estimación de la prevalencia de tuberculosis latente en pacientes con psoriasis en placas moderada a grave: Estimar la prevalença de tuberculosi latent en pacients amb psoriasi moderada a grave. Contacte: investigacio@csg.cat Documentació: Descarrega la fitxa LATENT en format PDF Promotors: Laboratoris Pfizer España, S.A

MITSUBISHI_MCI-196-E07

Estudio de fase III de abandono, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, que compara el MCI-196 con placebo en sujetos en diálisis con insuficiencia renal crónica en estadio V con hiperfosfatemia (incorporando un período de ajuste de dosis aleatorizado y abierto de 12 semanas con MCI-196 o sevelamer: Objectiu principal: Demostrar la superioritat del MCI-196 sobre el […]

MITSUBISHI_MCI-196-E10

Estudio de fase III, multicéntrico y abierto sobre la seguridad a largo plazo de Mci-196, con dosis flexible en sujetos en diálisis con insuficiencia renal crónica en estadio V con hiperfosfatemia (incorporando una comparación con sevelamer): Objectiu principal: Demostrar la seguretat i tolerabilitat a llarg termini del MCI-196 en subjectes en diàlisi amb insuficiència renal […]

MOBI-KIDS

MOBI-KIDS

Tecnologías de la comunicación, exposiciones medioambientales y el riesgo de tumores cerebrales en gente joven: L’objectiu general del projecte és avaluar els possibles efectes cancerígens en el sistema nerviós central de l’exposició a les radiofreqüències dels mòbils en nens i adolescents. Contacte: investigacio@csg.cat Documentació: Descarrega la fitxa MOBI-KIDS en format PDF Promotors: Centre de Recerca […]

MoMoPa

MoMoPa

Monitorización de la movilidad de enfermos de Parkinson con fines terapéuticos: Desenvolupar un sistema tecnològic capaç de monitoritzar la qualitat del moviment de pacients amb la malaltia de Parkinson idiopàtica, a fi d’obtenir informació precisa que serveixi per ajustar la pauta terapèutica. L’objectiu últim del projecte és obtenir una millora en la qualitat de vida […]

MoMoPa 2

MoMoPa 2

Monitorización de la movilidad de enfermos de Parkinson con fines terapéuticos – 2: Desenvolupar un petit dispositiu portàtil, capaç de monitoritzar el moviment dels malalts de Parkinson durant la seva activitat quotidiana i detectar automàticament tant fases ON com OFF.. Contacte: arodriguez@csg.cat Documentació: Descarrega la fitxa MoMoPa 2 en format PDF Promotors: Instituto Carlos III […]

NOV-CAR

Qualitat de vida relacionada amb la salut (CSRS) als pacients diabètics tipus 2 en relació amb el grau de preocupació associat a les hipoglucèmies (HIPOQoL-II) a l’ àmbit sanitari espanyol: Valorar la qualitat de vida relacionada amb la salut dels pacients amb Diabetes Mellitus tipus 2 en funció del grau de preocupació associat als episodis de hipoglucemia. Contacte: investigacio@csg.cat Documentació: […]

PASCO

PASCO

Observación posterior a la autorización de una cohorte de seguridad de Retacrit™ (epoetina zeta) administrado por vía intravenosa en el tratamiento de la anemia de origen renal: Calcular les incidències d’esdeveniments adversos d’especial interès i manca d’eficàcia durant el tractament amb Retacrit™ (epoetina zeta) en pacients amb anèmia d’origen renal. Obtenir informació sobre les reaccions […]

PAUSE

Estudio observacional, prospectivo en varones con eyaculación precoz que son tratados con Priligy o con cuidados alternativos: Identificar el perfil de seguretat de Priligy en el tractament de pacients amb ejaculació precoç en la pràctica clínica habitual. Contacte: investigacio@csg.cat Documentació: Descarrega la fitxa PAUSE en format PDF Promotors: Janssen Cilag International N.V Partners:

PROMISE

PROMISE

Estudio post-autorización, observacional, para evaluar la efectividad de adalimumab (Humira) en psoriasis moderada-grave en condiciones de práctica clínica habitual en España: L’objectiu principal d’aquest estudi es avaluar l’efectivitat de adalimumab /HUMIRA) en pacients amb Ps tractats d’acord amb les recomanacions de la fitxa tècnica del producte en condicions de pràctica clínica habitual. L’estudi actualment ha […]

RELAX

Estudio observacional prospectivo para determinar la mejoría de la sintomatología neuropsiquiátrica atribuida al tratamiento antirretroviral tras el cambio del fármaco antirretroviral responsable por Nevirapina: Avaluar la millora de la simptomatologia neuropsiquiàtrica atribuïda al tractament antirretroviaral al mes i als 3 mesos després del canvi del fàrmac antiretroviral responsable per nevirapina, mitjançant la puntuació obtinguda en […]

SENTITS

SENTITS

Aulas Multisensoriales para personas mayores con demencia AMPMD: Introduir les aules d’estimulació multisensorial en entorns de convivència social (Centre de Dia o Hospitals de Dia) per a gent gran amb pèrdua d’autonomia. Implantar un programa d’estimulació multisensorial com a part del Pla d’Atenció Individualitzat (PAI). Per afavorir l’accesibilitat dels usuaris a l’aula i als programes […]

SENTITS / SENTIDOS AMPMD

SENTITS / SENTIDOS AMPMD

Aulas Multisensoriales para personas mayores con demencia (AMPMD): Introduir les aules d’estimulació multisensorial en entorns de convivència social (Centre de Dia o Hospitals de Dia) per a gent gran amb pèrdua d’autonomia. Implantar un programa d’estimulació multisensorial com a part del Pla d’Atenció Individualitzat (PAI). Per afavorir l’accesibilitat dels usuaris a l’aula i als programes […]

VIDA-IC

Calidad de Vida e Insuficiencia Cardiaca en España. Situación actual: L’objectiu principal de l’estudi és: Determinar la qualitat de vida dels pacients IC amb disfunció sistòlica a espanya, avaluant la correlació existent entre un qüestionari específic d’IC (KCCQ) i un altre general (EQ-5D). Descriure les característiques dels pacients amb IC i disfunció sistòlica a Espanya […]