HELP

Home-based Empowered Living for Parkinson’s disease Patients

Home-based Empowered Living for Parkinson’s disease Patients:

HELP es proposa desenvolupar una bomba d’infusió d’apomorfina amb sensors d’activitat motriu que siguin capaços de graduar la dosi del fàrmac segons patrons d’activitat motora en pacients amb malaltia de Parkinson. El mateix projecte preten desenvolupar un dispositiu dental capaç d’administrar de forma contínua un fàrmac antiparkinsonià per a la seva absorció a través de la mucosa bucal.

Pàgina web del projecte: http://www.aal-europe.eu/projects/help/
Contacte: arodriguez@csg.cat
Documentació: Descarrega la fitxa HELP en format PDF

Promotors:

Projecte finançat pel Programa Conjunt AAL, amb càrrec al pressupost del Ministerio de Industria, Energía y Turismo així com als fons de la Comissió Europea, amb el número de referència AAL-010000-2009-23

Convocatòria Transnacional AAL-2008 “Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL JP), ICT based solutions for Prevention and Management of Chronic Conditions of Elderly People”

Convocatòria Transnacional AAL-2008 “Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL JP), ICT based solutions for Prevention and Management of Chronic Conditions of Elderly People”

Cofinançat pel Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Dins el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e innovación Tecnológica 2008-2011

Comunitat Europea

Partners:

Telefónica Investigación y DesarrolloSaliwell Ltd, Peh-Med Ltd. (Israel)Nevet Ltd (Israel)
Telefónica Investigación y DesarrolloSaliwell Ltd, Peh-Med Ltd. (Israel)Nevet Ltd (Israel)
University and Hospital of Palermo (Italy)Telecom Italia S.p.A (Italy)HSG-IMIT, Hahn-Shichkard-Shichkard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.v for its Institut für Mikro-und Informationstechnik (Germany)
University and Hospital of Palermo (Italy)Telecom Italia S.p.A (Italy)HSG-IMIT, Hahn-Shichkard-Shichkard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.v for its Institut für Mikro-und Informationstechnik (Germany)
Mobile solutions group GmbHUniversitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Mobile solutions group GmbHUniversitat Politècnica de Catalunya