HERMES

Estudio HERMES (Hospital Emergengy department ManagEment Strategies of atrial fibrillation): Decisiones de manejo de la fibrilación auricular en los servicios de urgencias en España:

Conèixer la prevalença de la fibrilació auricular en pacients que acudeixen a urgències mèdiques hospitalàries.

Contacte: investigacio@csg.cat
Documentació: Descarrega la fitxa HERMES en format PDF

Promotors:

   
Sanofi-Aventis S.A