Activitats de la Fundació Passat, present i Futur

Passat

Al 1986, com a resposta a la necessitat d’atenció integrada a les persones grans neix a Catalunya el Programa Vida als Anys. El programa, depenent del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat, introdueix per primera vegada el concepte d’assistència sociosanitària.

Aquesta inclou la prestació conjunta de serveis socials i prestacions sanitàries, orientades cap a la prevenció de la cronificació, l’augment de la salut en els ancians i la rehabilitació o restabliment de la salut.

D’acord amb aquest nou concepte assistencial, a l’any 1989 la Fundació Hospital Comarcal de Sant Antoni Abat (FHCSAA) inicia la seva activitat sociosanitària concertant 45 places de llarga estada en l’antic pavelló convent.

En aquest període el Servei Català de la Salut a través del Pla de Salut a Catalunya va posar de manifest la necessitat de reordenació de l’assistència hospitalària del Garraf per millorar la qualitat estructural i assistencial, eliminar duplicitat de serveis i aconseguir un sanejament del dèficit econòmic.

Com a producte d’aquesta reordenació a l’any 1993 es va signar un conveni entre els hospitals de Sant Camil i de Sant Antoni denominat Pacte de Coordinació Sanitària del Garraf.

En aquest pacte es va determinar que l’Hospital Comarcal de Sant Antoni Abat seria el centre de referència pel que fa a recursos dirigits a l’assistència dels pacients sociosanitaris de la comarca del Garraf.

Trasllat d’aguts, serveis de Medicina Interna, Cirurgia i Traumatologia l’any 1997 a l’Hospital Residència Sant Camil.

Trasllat de Maternitat l’any 2000 a l’Hospital Residència Sant Camil.

Unificació hospitals, Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat i Fundació Hospital Residència Sant Camil a l’any 2009; constituint-ne el Consorci Sanitari del Garraf, iniciant l’activitat assistencial el dia 1 de gener de 2009.

Present i Futur

Següent