Govern

D’aquesta manera subsistí fins el segle XV, en que per augment de la població, i més complexitat en l’administració de l’hospital, es va fer necessària organització mes completa, escollint-ne administradors.

Els administradors, que portaven la direcció econòmica dels hospitals, eren escollits pel Rector de la Parròquia Sant Antoni Abat i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú entre els residents de la població, considerades persones notables, per a la seva competència i honestedat fins l’any 1716 en que el Rei Felip V amb el Decret de Nova Planta, abolí tots els nostres privilegis i institucions populars.

Des de l’any 1716 al 1800, la elecció es feia, normalment, a l’Església Parroquial, en que reunits els: Rector, dos o tres regidors i un administrador de l’hospital, en representació dels dos restants, proposaven els seus candidats, ocupant el càrrec de nou administrador, en lloc del cessant, el que entre els proposats sortia elegit per la sort.

A partir del 1800 l’Administració de l’Hospital es va veure augmentada i ampliada pel Govern, pel que decretava que passessin a denominar-ne “Junta Provincial de Beneficència” integrada dins l’administració local.

El 22 de juliol de 1913, rep l’hospital, ofici de la “Junta de Beneficència”, traslladant l’Odre del Ministeri de Governació, en la que es disposa que l’Hospital Sant Antoni Abat sigui classificat com a Fundació Benèfica Particular.

Després de complir amb la tramitació de la documentació que tingué que presentar-se per regularitzar la classificació, pel Real Ordre de 15 de març de 1916 del Ministeri de Governació es fixa la composició del Patronat que queda formada per :

  • President: L’Alcalde de la Ciutat
  • Vicepresident: l’Arxiprest de la Parròquia Sant Antoni Abat
  • Regidor Síndic i quatre veïns, nomenats pel Ministeri segons terna presentada pel propi Patronat.

Posteriorment, i per tal d’adaptar els Estatuts a lo que disposa la Llei 1/1982 de 27 de maig de 1982 de la Generalitat de Catalunya, aquestos foren modificats, sense sofrir cap modificació la composició del Patronat.

Les següents modificacions es feren a l’any 1991, l’any 1996, l’any 2003 i l’any 2011 per tal d’adaptar-se a la legislació vigent.

Següent