Lalo

VALENTÍ CASTANYS I BORRÀS (1898-1965)

Al “LALO” el va dibuixar Valentí Castanys i Borràs, nascut a Barcelona al 1898 i va morir al 1965; va ser dibuixant, humorista radiofònic i comediògraf català.

A l’arxiu històric de la ciutat de Barcelona es conserva un fons de 395 dibuixos originals d’En Valentí Castanys, que es caracteritzen per tractar-se de dibuixos a ploma amb tinta xinesa, de traçada neta i segura, de cuidada tècnica i format, en les que es representen caricatures dels principals protagonistes de la vida política del país durant els anys de la segona República.

 

  

 

JOSEP ANTONI SERRA I ALSINA (1913-1990)

En els anys de la postguerra, l’Hospital de Sant Antoni Abat era ple de malalts a causa de la fam i el centre no donava a l’abast per cobrir les necessitats dels pacients. És en aquest context que va néixer una iniciativa radiofònica que amb el temps gaudiria de gran celebritat i popularitat. El locutor Josep Anton Serra Alsina, va encarnar la figura fictícia d’un infant trapella al qual va anomenar “LALO”.

En Josep Anton Serra Alsina se servia d’aquest infant fictici per tal de parodiar i fer comentaris crítics sobre els successos remarcables de la Vilanova i la Geltrú d’aquell temps a través de les emissions dominicals d’EAJ35 Ràdio Vilanova; en un programa que tenia, com a principal fi, dotar de recursos l’Hospital de Sant Antoni Abat.

 

 

SERGI SERRA I MUÑOZ (25-12-1972)

En l’any de celebració del Centenari de la Fundació Sant Antoni Abat, en Sergi Serra i Muñoz (net d’En Josep Antoni Serra i Alsina) fa donació de la Marca / Patent “LALO” a la Fundació poder continuar la tasca envers els col·lectius més desfavorits.

En data 06/11/2017 es fa escriptura pública de la donació, davant el notari Emilio González Bou, número 2453.

En data 26/03/2018 es publica en el Butlletí Oficial de la Propietat Intel·lectual la marca a favor de la Fundació Sant Antoni Abat, número 3.645.342 (mixta), classe 28.

 

 

ARTUR DUCH I PUIG (Sitges 1951)

El 23/03/2018 el pintor sitgetà Artur Duch ha fet els nous dibuixos del LALO, agafant com a referència l’original, donat que no es disposava de dibuixos, ni logos originals. Presentant 4 de diferents formes (LALO : típic, amb bicicleta, caminant, corrent).

L’Artur Duch ja va estar el creador de la portada del Centenari, així com de les litografies fetes per la celebració de Centenari de la Fundació Sant Antoni Abat.

 

PDF-LALO