Obres, Remodelació de l’Hospital (Fundació)

L’Hospital s’anà ampliant, segons transcorria el temps i augmentaven les seves necessitats, i la disponibilitat econòmica permetia fer-ho, així al segle XVII. L’edifici, que recordem-ho, estava a l’actual carrer dels Estudis, comptava amb dues sales amb vuit llits de ferro pels homes, i sis en la sala de dones, a més d’una habitació per tota la família que servia, i la Capella, que fou beneïda a l’any 1664.

El dia 8 de juny de 1669, morí la Sra. Maria Garí i Roig, vídua de Ramon Garí, deixant com a hereu universal a l’Hospital, amb aquesta aportació i d’altres entre 1730 i 1735, s’amplia l’Hospital construint dues amplies sales amb uns vint llits cadascuna, i altres locals pel servei de l’Establiment.

La capella beneïda a l’any 1664, fou allargada i renovada l’any 1804 amb una relació de propietats de l’Hospital feta pels administradors d’aquella època :

“La casa o Edificio del Hospital con su huerta interior, tiene cuatro puertas abiertas a la calle, que se nombra Arrebal de San Antonio subiendo por la parte de la Iglesia Parroquial se encuentra la primera puerta, es la Capilla, la segunda es la puerta de entrada al Hospital, la tercera es una accesoria y la cuarta es la que se entra o sea Cellé. No se encuentran documentos de que quien la dejó ni de su fundación”.

Trasllat al convent de les Carmelites Descalços, Exclaustrats els Carmelites l’any 1835, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sol•licita la seva cessió per traslladar-hi l’Hospital, cosa que fou concedida per Real Ordre de 8 de maig de 1847.

Després de desallotjar la Milícia Urbana, que ocupava l’edifici i de condicionar els locals de 30 de març de 1853 hi foren traslladats els malalts.

En el primer pis existeixen dues extenses sales amb 20 llits cadascuna, una sala d’administració a més de les habitacions necessàries pel servei de l’Establiment.

Els dormitoris de les religioses s’establia al segons pis.

En la planta baixa s’ubicaren les oficines i una sala per a malalts que fos necessari.

Després del trasllat al ex-Convent dels Carmelites Descalços, coneguts pels Josepets, l’ampliació més important tingué lloc entre els anys 1883-1887.

El dia 7 d’abril de 1887 s’inaugura el pavelló de distingits. El pavelló inaugurat es el que fa uns anys amb capacitat de 11 llits en cambres d’un o de dos llits, era conegut con l’annex, que després es faria servir com a dormitoris de metges,

Cal fer esment també del pavelló d’estil modernista, que a l’any 1907, es construí al extrem occidental de l’edifici del convent, projecte de l’arquitecte Sr. Font i Gumà, i pagat en la seva totalitat pel Sr. Eliseo Oliver de Ballester. Dipositari de la Junta Administrativa i de Mossèn Cristòfor Roig, Capellà de l’Hospital.

El parc sanitari situat al carrer Sant Magí, fou construït al 1890, a fi d’instal•lar-hi una estufa de desinfecció de vapor, cedida pel Josep Ferrer Vidal i Soler.

El Patronat de Pobres al costat de l’Hospital, amb façana al carrer Sant Magí, inaugura a l’any 1864, la seva activitat, amb l’obertura de la cuina i menjadors públics, assistit, com l’Hospital per les Religioses Concepcionistes.

La primera cuina s’encengué per primera vegada el 29 d’octubre de 1864, la segona, més gran i capaç per a 300 racions s’inaugurà el dia 1 de novembre de 1901.

Acabada la guerra civil, en 1939, les seves instal•lacions passaren a dependre de la “Organización Nacional de Auxilio Social”.

Durant la guerra civil, el responsable de l’Hospital Josep Sangi, conegut pel “Peles”, s’hi lliurà en cos i ànima, i dins les minses possibilitats de que disposava, dóna una nova estructuració a algunes sales i posa mosaics gairebé tota la casa.

L’ any 1946 s’inaugura una sala d’operacions, portalliteres i aparells de raig x. Fruita de la campanya benefica de Radio Vilanova, a través de l’emissió del “Lalo”.

Poc després de 1949 s’inaugura una sala d’infància, una àrea de rehabilitació i una piscina per la recuperació d’infants atacats per la poliomielitis, que tants estralls provocà per aquelles dates.

L’any 1973, s’inaugurà l’àrea de maternitat, composta de cinc habitacions, una sala de parts i el niu, en un pavelló de nova planta, tocant al carrer de Sant Magí .

L’any 1975, ocupant un edifici isolat amb un extrem dels jardins de l’Hospital, s’inaugurà l’Escola d’Ajudants Tècnics Sanitaris, amb professorat del propi centre, d’on varen sortir tres promocions, que a més de proporcionar la possibilitat d’estudiar una carrera, amb certa comoditat, als joves de la ciutat i comarca, foren la llavor que formà la plantilla actual de l’Hospital. Al passar ser Escola Universitària, totes les Escoles de A.T.S., i augmentar l’exigència de dotació d’infraestructura, s’obligà, com altres a suspendre la seva activitat.

L’any 1976 s’instal•la un aparell de radiologia.

Al 1979 es construeix la nova cuina nova, al mateix lloc on estava l’anterior, augmentant però la seva superfície.

En el mateix any 1979, s’inaugura l’ampliació de la maternitat, que passa a tenir 30 llits. Posteriorment amb la creació de Cirurgia Ortopèdia i Traumatologia, aquest servei passa a ocupar una part d’aquests llits.

En 1980 ampliació del servei de rehabilitació.

En 1984 s’inaugura la segona planta d’hospitalització, sobre la planta de Maternitat, destinada aquesta a Medicina Interna i Cirurgia.

En 1998, s’inaugurà la nova àrea quirúrgica, composta de sales d’esterilització, reanimació i dos quiròfans,

A l’any 1991 es remodela la unitat d’obstetrícia i Ginecologia amb la seva àrea quirúrgica, formada per sala d’exploració, dues habitacions per dilatació, un quiròfan Sala de parts i una Sala de Parts.

L’any 1994 s’inaugurà el Servei d’hemodiàlisis, amb catorze monitors.

L’any 1995 Obres de remodelació i trasllat dels serveis d’urgències i radiologia.

L’any 2001 Obres, remodelació i trasllat del servei de farmàcia.

L’any 2002 Obres, remodelació i trasllat dels vestidors de personal.

L’any 2003 Obres i remodelació de l’àrea de Cirurgia Major Ambulatòria.

L’any 2004 Obres i remodelació de l’àrea de cafeteria menjador de personal.

L’any 2005 Obres i remodelació a la Unitat número 1, 2 i 3. Equipament de les àrees d’urgències i CMA (Cirurgia Major Ambulatòria,) , demés d’equipament de diferents serveis (Radiologia, Urgències, Diàlisis, Altres, …)…

L’any 2006/2008 Obres, remodelació i equipament a altres dependències de l’Hospital.

Següent