Ubicació

Conèixer on s’ubica la seva ubicació l’Hospital és impossible.

El que si pot assegurar-se es que pels voltants de l’any 1600, estava en extramurs, prop del Portal d’En Rosell, instal•lat a l’actual cantonada del carrer Marqués i Plaça de Sant Antoni.

El fossar de la Parròquia estava entre l’actual carrer la Bomba, al costat de la façana de ponent de l’Església de Sant Antoni Abat, i l’horta de l’Hospital.

Al traslladar el Porta d’En Rosell fins l’actual carrer Santa Anna, l’edifici de l’hospital resta dintre de murs tenint accés per l’actual carrer dels Estudis, actualment número 1, fins al 30 de març de 1847 que es trasllada a l’ex-convent P.P. Carmelites.

L’assistència als malats, que en principi estava a càrrec de l’Hospitaler, passà a ser-ho de les germanes de la Caritat, fins que en 1850 ho és per les germanes de la Puríssima Concepció.

Resta ubicat en aquest edifici, amb les modificacions i ampliacions, que s’explicitaran, fins el 30 de març de 1853, en que després de l’adaptació de l’edifici, fou traslladat a l’antic Convent del Carmelites Descalços, lloc que amb les degudes transformacions i ampliacions, ocupa l’actualitat.

Següent