INCA

Impacto de la interacción con robots sociales en la salud y calidad de vida

Estudi sobre el impacte de la interacció de robots socials en variables de salut (aspectes psicoafectius, cognitius, socials i funcionals) i en la qualitat de vida de persones d’edat avançada dependents, en entorns socials comunitaris i al domicili.
Per assolir aquest objectiu es preveu un estudi transversal observacional de les variables a estudi per determinar el nivell basal de funcionament d’aquest col•lectiu, i un estudi longitudinal que compari les variables de salut i qualitat de vida prèvies a la interacció, durant les sessions d’interacció amb la plataforma tecnològica, i el impacte a curt-mig termini.

Contacte: ayuste@csg.cat
Documentació: Descarrega la fitxa INCA en format PDF

Promotors:

Ministerio de Economía y Competitividad

Partners:

Universitat Politécnica de Catalunya – CETpD