Altres

  • Manual Corporatiu de la Fundació Privada Sant Antoni Abat

 

  • Arxiu Històric de l’Hospital Sant Antoni Abat

Documentació original en poder de l’Arxiu Comarcal del Garraf.

Si voleu un petit resum del contingut de la documentació, indicada en l’índex, ens ho podeu demanar.

PDF Index Arxiu  Històric

  • Plà Estratègic

PDF Pla Estratègic 2016-2020