Transparència

  • Evolució recent de la Fundació Privada Sant Antoni Abat  PDF 

 

  • Informes Anuals (Resum)

                         – Resum Informe Anual any 2010  PDF 

– Resum Informe Anual any 2011  PDF 

– Resum Informe Anual any 2012  PDF 

– Resum Informe Anual any 2013  PDF 

– Resum Informe Anual any 2014  PDF 

– Resum Informe Anual any 2015  PDF

 

– Informe Finançer Balanç de Situació  2009-2013   PDF 

                         – Informe Finançer Balanç de Situació  2010-2014  PDF 

                         – Informe Finançer Balanç de Situació  2011-2015  PDF

                         – Informe Finançer Compte d’ Explotació 2009-2013  PDF 

                         – Informe Finançer Compte d’ Explotació 2010-2014  PDF 

                         – Informe Finançer Compte d’ Explotació 2011-2015  PDF

  •  Auditories

                         –  Auditoria FpSAA 2014  PDF 

                         –  Auditoria FpSAA 2015  PDF

  • Retribucions Directius       PDF
  • Accés a la informació          PDF
  • Lluita contra el frau             PDF