Transparència

  • Evolució recent de la Fundació Privada Sant Antoni Abat  PDF 

 

  • Informes Anuals (Resum) 

 Resum Informe Anual any 2014  PDF 

Resum Informe Anual any 2015  PDF

Resum Informe Anual any 2016 PDF

Resum Informe Anual any 2017 PDF

Informe Finançer Balanç de Situació 2013-2017 PDF

Informe Finançer Compte d’ Explotació 2013-2017 PDF

  •  Auditories

                 Auditoria FpSAA 2014  PDF  

               Auditoria FpSAA 2015  PDF

              Auditoria FpSAA 2016  PDF

             Auditoria FpSAA 2017 PDF

  • Retribucions Directius       PDF
  • Accés a la informació          PDF
  • Lluita contra el frau            PDF
  • Principis Ètics  PDF