Transparència

  • Evolució recent de la Fundació Privada Sant Antoni Abat  PDF 

 

  • Informes Anuals (Resum) 

 Resum Informe Anual any 2014  PDF 

Resum Informe Anual any 2015  PDF

Resum Informe Anual any 2016 PDF

Informe Finançer Balanç de Situació 2012-2016 PDF

Informe Finançer Compte d’ Explotació 2012-2016 PDF

  •  Auditories

                 Auditoria FpSAA 2014  PDF  

               Auditoria FpSAA 2015  PDF

              Auditoria FpSAA 2016  PDF

  • Retribucions Directius       PDF
  • Accés a la informació          PDF
  • Lluita contra el frau            PDF
  • Principis Ètics  PDF