ITHUEC-CAP/10-5

Àmbits de recerca: ,

Ensayo Clínico de eficacia y no inferioridad, cruzado, aleatorizado y multicéntrico entre dos formulaciones tópicas de capsaicina para el alivio del dolor moderado a severo en la neuropatía diabética dolorosa:

Amb aquest estudi s’intenta demostrar l’eficàcia i no inferioritat d’una nova formulació de Capsaicina c,75 mg/g solución tòpica aplicable en “roll-on” enfront de la formulació actualmente comercialitzada en Crema (Arafarmadol 0,075% crema)
Avaluar la seguretat i comparar entre ambdós grups de tractament.
Avaluar el grau de complaença del tractament i comparar entre ambdós grups de tractament.

Contacte: investigacio@csg.cat
Documentació: Descarrega la fitxa ITHUEC-CAP/10-5 en format PDF

Promotors:

 
Arafarma Group S.A