El Patronat

El govern i l’administració de la Fundació són exercits pel Patronat que és l’òrgan màxim de govern.

Els nostres Estatuts assignen com a membres nats del Patronat :

 • L’ Alcalde de la ciutat de Vilanova i la Geltrú (President)
 • El Rector de la Parròquia de Sant Antoni Abat (Vice-president)
 • El President del Consell Comarcal del Garraf
 • Un regidor de l’Ajuntament de la ciutat

A part d’aquests membres, se n’elegiran cinc més.

Els patrons estan obligats a:

 • Fer que es compleixin estrictament els fins fundacionals d’acord amb el que disposen els Estatuts.
 • Conservar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne l’activitat plena.
 • Servir el càrrec amb la diligencia d’un administrador lleial, tal i com estableix la llei i els Estatuts.

Membres:

 • Neus Lloveras i Massana, Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú. C.Vitae
 • Mn. Pere Milà Vidal, Rector de la Parròquia de Sant Antoni. C.Vitae
 • Juan Luis Ruiz López, Regidor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. C.Vitae
 • Glòria Garcia Prieto, Presidenta del Consell Comarcal del Garraf. C.Vitae
 • Gisela Vargas i Reyes, Vocal. C.Vitae
 • Daniel Guasch Murillo, Vocal. C.Vitae
 • Ramon Caba i Olivella, Vocal. C.Vitae
 • Alfredo Villa Celdrán, Vocal. C.Vitae
 • Jordi Coll Grifoll, Vocal. C. Vitae

Secretari del Patronat:

 • Eduard Duran i Robert

Gerent de la Fundació:

 • Maria Dolors Camacho López C.Vitae