Missió – Visió – Valors

MISSIÓ (QUI SOM ?): “LA FUNDACIÓ DEL BENESTAR

La fundació és una Institució sense ànim de lucre que té com a finalitat fundacional “el desplegament i la prestació d’atenció sanitària i social en l’àmbit de Vilanova i la Geltrú i la seva àrea d’influència”.

A més, té com a objectiu la salvaguarda del seu Patrimoni històric – cultural –arquitectònic.

 

VISIÓ (QUÈ VOLEM SER ?): “REFERENTS I COMPROMESOS

Ser una Institució :

 Referent en les àrees socials, sanitàries, docents, culturals.

 Promoure el benestar en els col·lectius més desfavorits, i el progrés sostenible.

 Que ha de garantir el seu compromís envers la ciutadania.

 Sostenible econòmicament per reinvertir-ho en la societat.

 

VALORS (COM HO VOLEM FER ?): “CENTRAT EN LES PERSONES I EN LA COMUNITAT

Amb Respecte, Professionalitat, Qualitat.

 Amb Responsabilitat Social Corporativa, Transparència i Codis ètics de Conducta.

 Amb una Lema: IPS (Il·lusió, Passió i Satisfacció).