Misió – Visió – Valors

Misió

Qui som?

La Fundació Privada Sant Antoni Abat és una institució sense afany de lucre fundada al segle XIII que actualment, i representant a d’altres organitzacions, es dedica a la gestió, suport i desenvolupament de projectes de recerca i innovació en el àmbit social i de la salut, per a millorar qualitat de vida de les persones. A més, té com a objectiu la salvaguarda del seu patrimoni històric-cultural-arquitectònic.

La missió de la Fundació es recolza, afavorint la creativitat, en la cooperació, la transparència i la difusió, per a que es pugui aplicar el coneixement i/o la tecnologia innovadora trobada.

La Fundació té la seva seu oficial a Vilanova i la Geltrú, però té una clara vocació d’influir més enllà dels límits comarcals.

Visió

Qué volem ser?

La Fundació vol arribar a ser institució de referència a nivell de Catalunya en temes de recerca i innovació en salut-social, en especial en referència a l’atenció de la gent gran, amb fragilitat, dependència, patologies cròniques i necessitats socials. Volem afavorir i participar en la creació i creixement d’ecosistemes col·laboratius transversals en programes que promoguin l’emprenedoria, el benestar i el progrés sostenible.

Valors

Com ho volem fer?

  • Centrat en els persones.
  • Amb respecte als drets laborals
  • Amb Responsabilitat Social Corporativa (Pacte Mundial de las Nacions Unides -Global Compact-)
  • Amb transparència
  • Treballant per l’Economia del Bé Comú (Christian Felber)