Organització

En els següents organigrames podeu veure l’estructura organitzativa de la Fundació.

 

 

 

Diapositiva1

 

Diapositiva2

 

Diapositiva4