Organització

En els següents organigrames podeu veure l’estructura organitzativa de la Fundació:

 

 

Organigrama