NOV-CAR

Qualitat de vida relacionada amb la salut (CSRS) als pacients diabètics tipus 2 en relació amb el grau de preocupació associat a les hipoglucèmies (HIPOQoL-II) a l’ àmbit sanitari espanyol:

Valorar la qualitat de vida relacionada amb la salut dels pacients amb Diabetes Mellitus tipus 2 en funció del grau de preocupació associat als episodis de hipoglucemia.

Contacte: investigacio@csg.cat
Documentació: Descarrega la fitxa NOV-CAR en format PDF

Promotors:

 
Novartis Farmacéutica S.A