PASCO

Observación posterior a la autorización de una cohorte de seguridad de Retacrit™ (epoetina zeta) administrado por vía intravenosa en el tratamiento de la anemia de origen renal:

Calcular les incidències d’esdeveniments adversos d’especial interès i manca d’eficàcia durant el tractament amb Retacrit™ (epoetina zeta) en pacients amb anèmia d’origen renal.
Obtenir informació sobre les reaccions adverses a medicaments (RAM) relacionades amb Retacrit™ (epoetina zeta)
Obtenir informació sobre el tractament durant l’embaràs i la lactància, en pacients amb insuficiència cardíaca i hepàtica i en cas d’ús prolongat així com de l’aparició, exacerbació o recidiva de càncers amb Retacrit™.

Contacte: investigacio@csg.cat
Documentació: Descarrega la fitxa PASCO en format PDF

Promotors:

Hospira UK Limited