Aula Multisensorial

Introduir la terapia en les aules d’estimulació, en entorns de convivencia social per a gent gran amb pèrdua d’autonomia, per millorar la qualitat de vida de les persones malaltes, de familiars i/o cuidadors, que possibiliti l’abordatge psicoterapèutic en persones amb demencia, amb malaltia d’Alzhèimer, Parkinson, ….; valorant l’impacte d’estimulació sensorial de l’individu (parametres fisiològics, variables cognitives, conductuals i afectives) i el seu entorn (familiars, cuidadors,…).