Innova

Projecte centrat en la sostenibilitat econòmica, d’eficiència energética i millora de la seguretat i salubritat d’habitatges, per donar resposta a les persones sense recursos i/o amb risc d’exclusió social.

(Col.laboració amb l’Institut Lluch i Rafecas / Col.laboració amb la UPC de Terrassa)