PROMISE

Estudio post-autorización, observacional, para evaluar la efectividad de adalimumab (Humira) en psoriasis moderada-grave en condiciones de práctica clínica habitual en España:

L’objectiu principal d’aquest estudi es avaluar l’efectivitat de adalimumab /HUMIRA) en pacients amb Ps tractats d’acord amb les recomanacions de la fitxa tècnica del producte en condicions de pràctica clínica habitual.

L’estudi actualment ha assolit la seva grandària mostral i està en fase de seguiment.

Contacte: investigacio@csg.cat
Documentació: Descarrega la fitxa PROMISE en format PDF

Promotors:

  
AbbVie