RELAX

Estudio observacional prospectivo para determinar la mejoría de la sintomatología neuropsiquiátrica atribuida al tratamiento antirretroviral tras el cambio del fármaco antirretroviral responsable por Nevirapina:

Avaluar la millora de la simptomatologia neuropsiquiàtrica atribuïda al tractament antirretroviaral al mes i als 3 mesos després del canvi del fàrmac antiretroviral responsable per nevirapina, mitjançant la puntuació obtinguda en la validació espanyola de l’índex de Qualitat del Son de Pittsburh (ICSP) i en l’Escala hospitalària d’Ansietat i Depressió (HADS, per les seves sigles en anglès) en pacients VIH + majors de 18 anys.

Contacte: investigacio@csg.cat
Documentació: Descarrega la fitxa RELAX en format PDF

Promotors:

Dynamic Solutions, S.L