SENTITS

Aulas Multisensoriales para personas mayores con demencia AMPMD

Aulas Multisensoriales para personas mayores con demencia AMPMD:

Introduir les aules d’estimulació multisensorial en entorns de convivència social (Centre de Dia o Hospitals de Dia) per a gent gran amb pèrdua d’autonomia.

Implantar un programa d’estimulació multisensorial com a part del Pla d’Atenció Individualitzat (PAI). Per afavorir l’accesibilitat dels usuaris a l’aula i als programes d’estimulació multisensorial, està previst incloure’l en la cartera de serveis d’intervencions no medicalitzades que ofereix el Centre, conjuntament amb programes d’estimulació cognitiva, de reminiscència, programes psicoeducatius a familiars i usuaris i programes de recolzament psicosocial.

Contacte: megonzalez@csg.cat
Documentació: Descarrega la fitxa SENTITS en format PDF
Promotors:

Obra Social ‘La Caixa’. Proyectos de Acción Social, convocatoria 2011

Partners:

Handycat IDP, S.L
Handycat IDP, S.L