Fibrilació Auricular

HERMES

Estudio HERMES (Hospital Emergengy department ManagEment Strategies of atrial fibrillation): Decisiones de manejo de la fibrilación auricular en los servicios de urgencias en España: Conèixer la prevalença de la fibrilació auricular en pacients que acudeixen a urgències mèdiques hospitalàries. Contacte: investigacio@csg.cat Documentació: Descarrega la fitxa HERMES en format PDF Promotors:       Sanofi-Aventis S.A […]