Qualitat de Vida

VIDA-IC

Calidad de Vida e Insuficiencia Cardiaca en España. Situación actual: L’objectiu principal de l’estudi és: Determinar la qualitat de vida dels pacients IC amb disfunció sistòlica a espanya, avaluant la correlació existent entre un qüestionari específic d’IC (KCCQ) i un altre general (EQ-5D). Descriure les característiques dels pacients amb IC i disfunció sistòlica a Espanya […]