Snoezelen

SENTITS / SENTIDOS AMPMD

SENTITS / SENTIDOS AMPMD

Aulas Multisensoriales para personas mayores con demencia (AMPMD): Introduir les aules d’estimulació multisensorial en entorns de convivència social (Centre de Dia o Hospitals de Dia) per a gent gran amb pèrdua d’autonomia. Implantar un programa d’estimulació multisensorial com a part del Pla d’Atenció Individualitzat (PAI). Per afavorir l’accesibilitat dels usuaris a l’aula i als programes […]