Urgències

ATLANTIC

Assaig internacional en fase IV de 30 dies de durada, aleatoritzat, de grups paral · lels, doble cec, controlat amb placebo, per avaluar eficàcia i seguretat de l’inici del tractament amb ticagrelor pre-hospitalització vs hospitalització, en pacients amb síndrome coronària aguda amb elevació del segment ST, als quals se’ls realitzarà una ICP2: L’objectiu principal de […]

HERMES

Estudio HERMES (Hospital Emergengy department ManagEment Strategies of atrial fibrillation): Decisiones de manejo de la fibrilación auricular en los servicios de urgencias en España: Conèixer la prevalença de la fibrilació auricular en pacients que acudeixen a urgències mèdiques hospitalàries. Contacte: investigacio@csg.cat Documentació: Descarrega la fitxa HERMES en format PDF Promotors:       Sanofi-Aventis S.A […]