VIDA-IC

Calidad de Vida e Insuficiencia Cardiaca en España. Situación actual:

L’objectiu principal de l’estudi és:
Determinar la qualitat de vida dels pacients IC amb disfunció sistòlica a espanya, avaluant la correlació existent entre un qüestionari específic d’IC (KCCQ) i un altre general (EQ-5D).
Descriure les característiques dels pacients amb IC i disfunció sistòlica a Espanya en l’actualitat.
Explorar si hi ha relació dels qüestionaris de qualitat de vida amb el pronòstic a 1 any en aquesta patologia.

Contacte: investigacio@csg.cat
Documentació: Descarrega la fitxa VIDA-IC en format PDF

Promotors:

 
Laboratoris Pfizer España, S.A